Get Adobe Flash player

Walne Zebranie Członków 30.06.2023

Szanowni,

zapraszam na Walne Zebranie Członków Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 r. /piątek/ pod adresem ul. Krasińskiego 5/5, 33-100 Tarnów.

Walne w pierwszym terminie rozpocznie o godz. 18.00.

Przy braku wymaganego prawem quorum wyznaczam drugi termin rozpoczęcia Zebrania na godz. 18.15 tego samego dnia, tj. 30 czerwca 2023 r.

Plan spotkania:
- przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działania Zarządu za rok 2022
- złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz ocena działalności Zarządu
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu,
- sprawy bieżące.

Zakładany czas Walnego Zebrania Członków to maks. 1 godz.

W przypadku zainteresowania szczegółami Walnego Zebrania Członków zapraszam do kontaktu osobistego via mail lub tel.

Z poważaniem,
Rafał Urbaś

Przewodniczący Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej
Tarnów, dnia 23 czerwca 2022 r.

 

Walne Zebranie Członków 23.06.2022

Szanowni,

zapraszam na Walne Zebranie Członków Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2022 r. /czwartek/ w Punkcie Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów.

Walne w pierwszym terminie rozpocznie o godz. 19.00.

Przy braku wymaganego prawem quorum wyznaczam drugi termin rozpoczęcia Zebrania na godz. 19.15 tego samego dnia, tj. 23 czerwca 2021 r.

Plan spotkania:
- przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działania Zarządu za rok 2021
- złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz ocena działalności Zarządu
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu,
- sprawy bieżące.

Zakładany czas Walnego Zebrania Członków to maks. 1 godz.

W przypadku zainteresowania szczegółami Walnego Zebrania Członków zapraszam do kontaktu osobistego via mail lub tel.

Z poważaniem,
Rafał Urbaś

Przewodniczący Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej
Tarnów, dnia 14 czerwca 2022 r.

Walne Zebranie Członków 23.06.2021

Szanowni,

zapraszam na Walne Zebranie Członków Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r. /środa/ w Punkcie Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów.

Walne w pierwszym terminie rozpocznie o godz. 19.15.

Przy braku wymaganego prawem quorum wyznaczam drugi termin rozpoczęcia Zebrania na godz. 19.30 tego samego dnia, tj. 23 czerwca 2021 r.

Plan spotkania:
- przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działania Zarządu za rok 2020
- złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz ocena działalności Zarządu
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu,
- sprawy bieżące.

Zakładany czas Walnego Zebrania Członków to maks. 1 godz.

W przypadku zainteresowania szczegółami Walnego Zebrania Członków zapraszam do kontaktu osobistego via mail lub tel.

Z poważaniem,
Rafał Urbaś

Przewodniczący Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej
Tarnów, dnia 14 czerwca 2021 r.

Walne Zebranie Członków 30.06.2020

Szanowni,

zapraszam na Walne Zebranie Członków Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020r. /wtorek/ w biurze na ulicy Krasińskiego 5/5 w Tarnowie.
 
Walne w pierwszym terminie rozpocznie o godz. 18.00. Przy braku wymaganego prawem quorum wyznaczam drugi termin rozpoczęcia Zebrania na godz. 18.15 tego samego dnia, tj. 30 czerwca 2020 r.

Plan spotkania:
- przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działania Zarządu za rok 2019
- złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz ocena działalności Zarządu
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu,
- wybór Władz Stowarzyszenia,
- sprawy bieżące.

Zakładany czas Walnego Zebrania Członków to ok. 1 godz.

W przypadku zainteresowania szczegółami Walnego Zebrania Członków zapraszam do kontaktu osobistego via mail lub tel.

Z poważaniem,
Rafał Urbaś

Przewodniczący Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej
Tarnów, dnia 22 czerwca 2020 r.

 

Koronavirus CoVid-19 podstawowe informacje

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

 Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

 Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane w materiale filmowym internetowym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Ważne telefony i strony internetowe

666 035 666, 602 430 042 to całodobowe telefony dyżurne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie. Stacja ma swoją siedzibę przy ul. Mościckiego 10. W godzinach pracy placówki działają również telefony: +14 621 70 97, +14 621 70 98.

800 190 590 to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Rządowa strona informacyjna: www.gov.pl/koronawirus

Internetowa strona informacyjna Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla podróżujących. https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. https://tarnow.psse.malopolska.pl/files/02-MEN-koronawirus_szkola_27_02_2020.pdf

Podstawowe zalecenia

1. Jak najczęściej myj ręce. Mycie i dezynfekcja rąk mają kluczowe znaczenie w prewencji zakażenia. Ręce należy myć używając mydła i wody przez co najmniej 30 sekund. Przy braku wody i mydła można użyć alkoholowych preparatów odkażających w roztworze 60%. Mycie rąk eliminuje wirusa.

2. Unikaj bliskiego kontaktu z osobami cierpiącymi na ostre zapalenie układu oddechowego. Zachowaj odległość co najmniej 1 metra od innych osób, szczególnie jeśli kaszlą,kichają i maja gorączkę, gdyż przy bliskim kontakcie możesz zostać zarażony wirusem ukrytym w kropelkach śliny.

3. Nie dotykaj rękami oczu, nosa i ust. Wirus przenoszony jest droga kropelkową, ale może przenikać do organizmu przezoczy, nos i usta, zatem unikaj dotykania ich brudnymi rękami. Rękami mogłeś dotykać powierzchni skażonej i przenieść wirus do organizmu.

4. Zasłaniaj usta i nos podczas kichania i kasłania. W przypadku ostrego zapalenia układu oddechowego, należy unikać bliskich kontaktów z innymi osobami, kasłać w rękaw l okolicy łokcia lub chusteczkę, najlepiej higieniczną, stosować maseczkę i myc ręce. Zasłaniając usta dłonią mógłbyś zarazić dotykane przedmioty i osoby, z którymi się spotykasz.

5. Nie zażywaj leków antywirusowych ani antybiotyków, o ile nie zaleci tego lekarz. Na chwilę obecną naukowcy nie potwierdzili skuteczności leków antywirusowych i antybiotyków w prewencji zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2).

Antybiotyki nie są skuteczne w walce z wirusami, a jedynie z bakteriami. SARS-CoV-2 jest wirusem, zatem leczenie antybiotykami nie znajduje zastosowania jako środek prewencji czy terapii, z wyjątkiem jednoczesnego stwierdzenia zarażeń bakteryjnych.

6. Do mycia powierzchni używaj chlorowych i alkoholowych środków dezynfekujących. Chemiczne preparaty do dezynfekcji, które mogą skutecznie usunąć z powierzchninowy koronawirus (SARS-CoV-2), to wybielacze, substancje na bazie chloru, rozpuszczalniki, etanole 75%, kwas nadoctowy i chloroform. Najlepiej doradzi ci lekarz lub farmaceuta.

7. Używaj maseczki ochronnej wyłącznie wtedy, gdy podejrzewasz, że zachorowałeś lub opiekujesz się osobami chorymi. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie maseczki wyłącznie w przypadku podejrzenia zarażenia się nowym koronawirusem i wystąpieniem objawów takich jak kaszel i kichanie, lub też sprawowania opieki nad osobą, podejrzaną o zarażenienowym koronawirusem. Stosowanie maseczki ochronnej ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa, aczkolwiek stanowi uzupełnienie do stosowania innych środków higieny, jak dokładne mycie rąk przez co najmniej 30 sekund. Stosowanie kilku warstw maseczek nie zwiększa skuteczności.

8. Produkty i przesyłki z Chin nie stanowią zagrożenia. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że osoby otrzymujące przesyłki z Chin nie są wystawione na zarażenie nowym koronawirusem, gdyż nie jest on w stanie długo przetrwać na powierzchni. Na chwile obecną nie odnotowano przypadków, w których zarażenie nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) wywołane zostało kontaktem z przedmiotami wyprodukowanymi w Chinach lub w innych krajach.

9. Zwierzęta domowe nie przenoszą nowego koronawirusa. Na chwilę obecną nie odnotowano przypadków zwierząt domowych, takich jak koty czy psy, zarażonych wirusem. Jakkolwiek, po kontakcie ze zwierzętami domowymi zaleca się dokładne mycie rąk wodą i mydłem.

 

 

 

Walne Zebranie Członków 28.06.2019

Niniejszym informuję, że Walne Zebranie Członków Tarnowskiego Towarzystwa Profilikatyki Społecznej odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. /piątek/ w Punkcie Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów.

Walne w pierwszym terminie rozpocznie o godz. 19.00.

Przy braku wymaganego prawem quorum wyznaczam drugi termin rozpoczęcia Zebrania na godz. 19.15 tego samego dnia, tj. 28 czerwca 2019 r.

Plan spotkania:
- przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działania Zarządu za rok 2018,
- złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz ocena działalności Zarządu,
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu,
- sprawy bieżące.

Zakładany czas Walnego Zebrania Członków to ok. 1 godz.

Ponadto informuję, że informacja o terminie Walnego wysłana do Członków pocztą elektroniczna.

Z poważaniem,
Rafał Urbaś
Przewodniczący Zarządu TTPS
Tarnów, dnia 21 czerwca 2018 r.

Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych w roku 2018

Od 1 lipca 2018, wszystkich mieszkańców Tarnowa zapraszamy do prowadzonych przez nas, na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa, dziewięciu Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych.

Prowadzone przez nas Punkty zlokalizowane są w następujących lokalizacjach na terenie miasta Tarnowa:

1. Mościce, ulica Chemiczna 2
- Wtorek, godz. 17.00 do 20.00

- Czwartek, godz. 12.30 do 15.30

2. Krzyż, ul. Krzyska 116
- Środa, godz. 17.00 do 20.00

3. Klikowa, ul. Konna 13
- Wtorek, godz. 13.30 do 16.30

4. Westerplatte, ulica Westerplatte 18
- Poniedziałek, godz. 12.00 do 15.00

- Piątek, godz. 17.00 do 20.00

5. Grabówka, ul. Graniczna 8A
- Środa, godz. 13.00 do 16.30
- Piątek, godz. 13.00 do 16.30

6. Zielone, Osiedle Zielone 3a
- Środa, godz. 11.00 do 13.00

7. Rzędzin, ul. M. Dąbrowskiej 6
- Czwartek, godz. 8.00 do 10.00

8. Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1 w Tarnowie,
ul. Gumniska 28
- Czwartek, godz. 8.00 do 10.00

9. Urząd Miasta Tarnowa,
ul. Mickiewicza 2
- Poniedziałek, godz. 15.30 do 18.00

Osobą uprawnioną do uzyskania bezpłatnego wsparcia w postaci nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w ramach zadania publicznego może być wyłącznie mieszkaniec Miasta Tarnowa, który złoży pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Tarnowa i wyrazi pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Projekt obejmuje także realizację 100 godzin lekcyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu prawa.

Projekt jest współfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 58.995,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 75.415,00 zł.

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w roku 2018 jest partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna dla mieszkańców Tarnowa w 2018 roku”.

 www.tarnow.pl

 

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych

Od 1 września 2017, wszystkich mieszkańców Tarnowa zapraszamy do prowadzonych przez nas, na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa, trzech Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych.

Prowadzone przez nas Punkty zlokalizowane są w siedzibach tarnowskich Rad Osiedli:

1.Mościce, ulica Chemiczna 2
- Wtorek, godz. 8.30 do 13.30

- Czwartek, godz. 15.00 do 20.00

2.Westerplatte, ulica Westerplatte 18
- Poniedziałek, godz. 15.00 do 20.00

- Piątek, godz. 8.30 d- 13.30

3. Krzyż, ulica Krzyska 116
- środa, godz. 8.30 d0 13.30.

Osobą uprawnioną do uzyskania bezpłatnego wsparcia w postaci nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w ramach zadania publicznego może być wyłącznie mieszkaniec Miasta Tarnowa, który złoży pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Tarnowa i wyrazi pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Projekt obejmuje także wsparcie edukacyjne dedykowane uczniom tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych w postaci zajęć z zakresu prawa.

Projekt jest współfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 29.000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 45.200,00 zł.

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w roku 2017 jest partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Tarnowa w 2017 roku”.

 

23.06.2016 Walne Zebranie Członków

Niniejszym informuję, że zgodnie i działając na podstawie art. 24 Statutu TTPS o treści:
"O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia Członków za pomocą poczty elektronicznej, ogłoszenia na stronie internetowej lub telefonicznie co najmniej na 7 dni przed zwołaniem Zebrania oraz przez podanie do publicznej wiadomości informacji o planowanym Walnym Zebraniu na stronie internetowej Towarzystwa"
 
zapraszam Członków Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2016 r. /czwartek/ w siedziebie organizacji tj. ul. Rynek 4/3, 33-100 Tarnów.
 
Walne w pierwszym terminie rozpocznie o godz. 19.00. Przy braku wymaganego prawem quorum wyznaczam drugi termin rozpoczęcia Zebrania na godz. 19.15 tego samego dnia, tj. 23 czerwca 2016 r.
 
Plan spotkania:
W programie Walnego:
- przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działania Zarządu za rok 2015
- złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz ocena działalności Zarządu
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu
- sprawy bieżące, w tym w szczególności projektowe oraz organizacyjne związane z działaniem organizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym.
 
Zakładany czas Walnego Zebrania Członków to ok. 1 godz.
 
W przypadku zainteresowania szczegółami planowanego Walnego Zebrania Członków zapraszam do kontaktu osobistego via mail lub tel.

W imieniu i na rzecz
Tarnowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społęcznej

Rafał Urbaś
Przewodniczący Zarządu

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny już dostępny!

Informujemy, że z dniem 29 lutego 2016 r. uruchomiliśmy, działający w latach poprzednich,

Punktu Konsultacyjno-Diagnostyczny.

Punkt działać będzie w każdy poniedziałek w godz. od 17.00 do 18.30 w siedzibie Organizacji, tj. Rynek 4/3, 33-100 Tarnów


W Punkcie przyjmować będzie Psycholog.

Skorzystanie z Punktu jest bezpłatne!

Gwarantujemy pełną anonimowość!

Jednocześnie zapraszamy do kontaktu przez pocztę elektroniczną:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz kontaktowy, który znaleźć możecie na naszej stronie: ww.rynek4.org

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook