Get Adobe Flash player

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2019 r./

W drugim kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 663 osoby w tym w miesiącu kwietniu 2019 r. 231 osoby, w maju 2019 r. 214 osoby, a w czerwcu 2019 r. 218 osób.

Badania lekarskie zapewniono 583 osobom zatrzymanym (w kwietniu 184, w maju 200, w czerwcu 199), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosi 869 992,56 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2019 r./

W pierwszym kwartale 2019 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 589 osoby w tym w miesiącu styczniu 2019 r. 186 osoby, w lutym 2019 r. 203 osoby, a w marcu 2019 r. 200 osób.

Badania lekarskie zapewniono 555 osobom zatrzymanym (w styczeń 163, w luty 212, w marcu 180), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosi 869 992,56 złotych.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – kontynuacja realizacji zadania w latach 2019 - 2020

Informujemy, że zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasta Tarnowa w roku 2018, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w roku 2019 oraz 2020 kontynuuję realizację zadania określonego, jako Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Punkt zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Projekt pn. Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowany
z budżetu Miasta Tarnowa w wysokości 869 992,56 zł.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2019-2020 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane IV kw. 2018 r./

W czwartym kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 534 osóby w tym w tym w miesiącu październiku 189 osoby, w listopadzie 154 osoby, a w grudniu 191 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w PONON dowiezionych celem wytrzeźwienia zostało 2 356 osób.

Badania lekarskie zapewniono 446 osobom zatrzymanym (w październiku 170, w listopadzie 127, w grudniu 149), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. badania lekarskie zapewniono 2 016 osobom.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane III kw. 2018 r./

W trzecim kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 649 osób w tym w miesiącu lipcu 223  osoby, w sierpniu 224  osoby, natomiast we wrześniu 202 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 553 osobom zatrzymanym (lipiec 197, sierpień 183, wrzesień 173), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane II kw. 2018 r./

W drugim kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 624 osób w tym w miesiącu kwietniu - 234  osoby, w maju 194  osoby, natomiast w czerwcu 196  osoby.

Badania lekarskie zapewniono 526 osobom zatrzymanym (kwiecień kwiecień 195, maj 173, czerwiec 158), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

 Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi 775 000,00 zł.

 www.tarnow.pl

 Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane I kw. 2018 r./

W pierwszym kwartale 2018 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 549 osób w tym w miesiącu styczniu - 204 osoby, w lutym 142 osoby, natomiast w marcu 203 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 491 osobom zatrzymanym (styczeń 194, luty 121, marzec 176), doprowadzonym do PONON przez Policję i Straż Miejską, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2018 wynosi
775 000,00 zł.

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                                                                           

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – kontynuacja realizacja zadania w roku 2018

Informujemy, że zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasta Tarnowa w roku 2016, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w roku 2018 kontynuuję realizację zadania określonego, jako Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Punkt zlokalizowany jest pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Projekt pn. Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w wysokości 775 000,00 zł. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                                                                            

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi /dane kwartalne/

W pierwszym kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami /dalej PONON/ nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 582 osób w tym w miesiącu styczniu - 196 osoby, w lutym 2017 r. 196 osoby, a w marcu 2017 r. – 190 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 544 osobom zatrzymanym (w styczniu 175, w lutym 172, w marcu 197), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W drugim kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 694 osób w tym w miesiącu kwietniu - 208 osoby, w maju 2017 r. 242 osoby, a w czerwcu 2017 r. – 244 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 598 osobom zatrzymanym (w kwietniu 217, w maju 202, w czerwcu 179), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

W trzecim kwartale 2017 r. do Punktu Opieki nad Osobami nietrzeźwymi doprowadzono celem wytrzeźwienia 584 osób w tym w miesiącu lipcu - 189 osoby, w sierpniu 207 osoby, a w wrześniu 2017 r. – 188 osoby.

Badania lekarskie zapewniono 607 osobom zatrzymanym (w lipcu 206, w sierpniu 222, we wrześniu 179), i doprowadzonym do PONON przez Policję, które zostały umieszczone w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych (Komisariat Policji Tarnów Centrum, Narutowicza 6).

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.
Wartość dofinansowania w roku 2017 wynosi 792 000,00 zł. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi

Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2018

Celem zadania jest prowadzenie stacjonarnego Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

W ramach zadania realizowane są następujące działania kluczowe:

1. Utrzymywanie Punktu w okresie jak wyżej w stanie gotowości do przyjęcia osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Tarnowa

2. Prowadzenie punktu (pomieszczenie oferenta z niezbędnym wyposażeniem; wyposażenie stanowiące mienie komunalne) dla 10 osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta Tarnowa przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Tarnowie przez wszystkie dni tygodnia, całodobowo, również w dni wolne od pracy i w święta

3. Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie systemu opieki profilaktycznej dla osób nietrzeźwych przyjętych do Punktu oraz ich rodzin

Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zlokalizowany jest
pod adresem ul. Tuchowska 21, 33-100 Tarnów, tel. 14 657 11 20.

Prowadzenie Punktu Opieki na Osobami Nietrzeźwymi jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa. 

www.tarnow.pl

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej jest w latach 2016-2018 partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
ul. Tuchowska 21,

33-100 Tarnów,
tel. 14 657 11 20,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa,
piątek
godz. 9.00-11.00

PKO BP I Oddział Tarnów

22 1020 4955 0000 7302 0070 5129
KRS 0000041767
REGON 850013600, NIP 873-26-74-624

Facebook